NATUREN - FARGENE - PROTESTEN

I øst:

I vest:

dagene: